Tarmröta – du väljer själv

Vi väljer:

– vad vi äter
– att inte motionera
– att inte stressa
– att inte se varningssignaler
– att tro att det bara händer andra

Det vackra namnet för tarmröta är Intestinal dysbios och innebär färre mjölksyraproducerande bakterier och ökade mängder sjukdomsframkallande mikroorganismer i mage och tarm.

Detta medför obalanser i tarmen, som kan ligga till grund för många sjukdomar och ohälsa, vilket motverkas av intag av probiotiska mjölksyrabakterier.

Störningar i tarmen, vilket kan orsakas av bland annat antibiotika, dåliga kostvanor, stress och så vidare, kan resultera i matsmältningsbesvär, stört immunsystem, uppkomsten av giftiga och cancerogena ämnen i tarmen som påverkar kroppen på ett negativt sätt.

Många av våra sjukdomar, som allergi, eksem, reumatisk värk, infektionskänslighet, migrän, svampinfektioner, urinvägsinfektioner, problem med luftrör och bihålor hör ofta samman med obalanser i tarmen. Störningar i tarmen motverkas av intaget av probiotiska bakterier.

Sammansättningen och aktiviteten hos bakterierna i tarmen är avgörande för hälsan.

Intestinal dysbios kan inbegripa en störd sammansättning av bakterierna i magen. Detta kan bland annat orsakas av antibiotikabehandling, operationer, störd matsmältning som exempelvis för lite saltsyra i magsäcken, eller för lite gallsyra.

Miljön i tarmen har förändrats på ett sådant sätt att de ”goda” bakterierna inte trivs och sjukdomsframkallande bakterier tar över.

Störd metabolism och aktivitet i tarmen.
Vanligtvis inbegriper intestinal dysbios att bakteriernas aktivitet inte är till godo för kroppen utan skadar kroppen. När vi äter fel mat, stressar och på andra sätt stör vår matsmältning blir resultatet ofta förruttnelseprocesser i magen. Detta medför:

• Ökad produktion av toxiska och cancerogena slaggprodukter.
• Ökad bildning av kvävehaltiga slaggprodukter som belastar kroppen.
• Dålig lukt.
• Matsmältningsproblem.

Jag upprepar: obalanser i tarmen kan ligga till grund för många sjukdomar och ohälsa, vilket motverkas av intag av probiotiska mjölksyrabakterier.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!