Probiotika

Urkraft som jobbar för din hälsa

I hundra år har människan vetat om tarmflorans betydelse för den mänskliga organismens åldrande.
Då fick vi först reda på att förruttnelseprocesser i våra tarmar alstrar giftiga ämnen som bidrar till att degenerera våra celler.

I tarmen lever en enorm mängd bakterier som bygger upp det vi kallar ” den normala tarmfloran”. Antalet bakterier i tarmen är tio gånger större än antalet kroppsegna celler, med de flesta i tjocktarmen. Tarmfloran kallas därför för kroppens största ”organ”.

Den normala tarmfloran har en rad funktioner av vilka många säkert fortfarande är okända. Bakterierna i tarmen är viktiga för nedbrytning och upptag av föda, aktiverar immunsystemet

där 80 % av immunsystemet är lokaliserat till tarmen, stimulerar tarmrörelserna, producerar vitaminer som t ex B-vitaminer samt är viktiga för omsättningen av tarmslemhinnans celler.

Vetskapen om att fermenterade produkter innehållande probiotiska bakterier har många hälsosamma egenskaper har funnits länge.Probiotika betyder ”för liv” – i motsats till antibiotika som är ”mot liv”.

Under det senaste århundradet har människans levnadssätt ändrats drastiskt, vad gäller hygien, levnadsstandard, kostvanor och medicinering. Vi äter idag övervägande industriproducerad, steriliserad föda och använder konserveringsmedel, frys och kyl istället för att fermentera födan.

Detta har gjort att intaget av bakterier, och då speciellt mjölksyraproducerande bakterier, har reducerats kraftigt. Användandet av antibiotika inom sjukvård och jordbruk, antibakteriella ämnen i tandkrämer, deodoranter och mat, är för mänskligheten också nya påfund. Vi har på många sätt steriliserat vår omgivning – vilket givetvis påverkat vår bakterieflora.

Sedan människan upptäckte bakterier, och uppfann antibiotika, har vi levt med föreställningen att majoriteten av bakterier är skadliga. Faktum är att det endast är en mindre del av de tusentals bakteriestammar som har sjukdomar som följd när din kropp inte är i balans att ta hand om dem.

Ett av de viktigaste skydden mot skadliga bakterier – är en frisk bakterieflora. Om vi stödjer kroppens egna goda bakterier, så hämmas de skadliga.

Det handlar alltså om godartade mjölksyrebakterier, som städar och fixar i dina tarmar. Idag är det vedertaget att över två tredjedelar av ditt immunförsvar kommer från magen.
Med tanke på den enorma skillnad i intag av probiotika som råder jämfört med historisk tid, torde de godartade tarmbakterierna utgöra juvelen bland alla kosttillskott! Rekommenderat intag är flera tusentals procent högre än vad som normalt intas.

För ett optimalt tillgodogörande eller utnyttjande av mineraler och vitaminer krävs det också att mag- och tarmfloran är i balans, vilket ofta inte är fallet.

Probiotika är bakterier som stärker vår hälsa genom att förbättra miljön i tarmen. Probiotika är benämningen på ” levande bakterier som har en positiv inverkan på hälsan genom att förbättra miljön i tarmen”. Till dessa räknas vanligtvis mjölksyraproducerande bakterier som laktobaciller och bifidobakterier.

Bästa effekten har probiotika om bakterierna är levande och med bibehållen livskraft. Detta är tyvärr oftast inte fallet, utan kunden får hållas med produkter med dålig livskraft och hållbarhet.

Mjölksyrabakterier är mer än 3 miljarder år gamla och utgör Livets ursprung. De representerar grunden för den livskraft, som gör att din mage och matsmältning kan fungera väl.

Under största delen av människans historia har vi via kosten fått i oss stora mängder av mjölksyraproducerande bakterier genom intag av mjölksyrade grönsaker, mjölkprodukter och fisk samt från färska frukter och grönsaker.

Idag är läget förändrat. Genom att vi nästan helt har övergått från att använda mjölksyrafermentering som konserverings-metod till kyllagring och allehanda konserveringsmedel, har intag av nyttiga mjölksyrabakterier kraftigt reducerats.

Idag utsätts tarmfloran för större påfrestningar genom felaktig kost med för högt intag av snabba kolhydrater, protein och transfetter, stress, läkemedel som antibiotika, miljögifter mm. Alla dessa faktorer stör vår tarmflora. Vår moderna livsstil skadar vår tarmflora.


Idag pågår livlig forskning omkring probiotikans effekter på kroppen. Intag av probiotiska bakterier verkar ha många positiva effekter för dig. I Trends of Immunology Today publicerades redan 1999 en artikel om probiotikans effekter på immunsystemet.

I artikeln listades positiva effekter som olika studier visar på vad gäller probiotikaintag:

  • förbättrad nedbrytning och upptag av födoämnen
  • prevention av cancer
  • prevention av infektioner i mag-tarmkanalen
  • reglering av tarmperistaltiken
  • stimulerande av immunsystemet och ökad motståndskraft mot infektioner
  • motverkande överväxt av skadliga bakterier i tarmen
  • ökad enzymaktivitet och förbättrad kvalitet på tarmslemhinnan – vilket reducerar bildningen av giftiga slaggprodukter i tarmen och motverkar bildningen av åderförkalkning

Alla moderna människor bör äta tillskott av probiotika – och det gäller såväl stora som små.
Det verkar alltså som att Metchnikoff hade rätt i sina antaganden!