ProBion Daily

För normal eller orolig mage

Artikelnr: 7350092800044 Kategori:

För normal eller orolig mage.

Garanterat livskraft med terapeutisk kvalitet för att ge stöd till den hälsosamma mikrofloran. Bakteriestammarna är utvalda för att harmonisera med varandra för att passa olika individer oavsett ålder eller kön.

ProBion Daily – För normal eller orolig mage

6 miljarder bakterier per tablett, med följande bakteriestammar:

  • Bifidobacterium lactis
  • Lactobacillus acidophilus
  • Lactobacillus plantarum
  • Lactobacillus paracasei
  • Lactobacillus bulgaricus

Probiotika bakterierna har producerats utan tillsats av GMO, mjölk, soja eller gluten. Passar för alla inklusive veganer och gravida och barn.

🔰 Detox – vad kan man förvänta sig?

✅ Probiotika mjölksyrabakterier påverkar den redan befintliga mikrofloran I tarmen. De stimulerar aktiviteten hos nyttiga bakterier och motverkar aktiviteten hos skadliga bakterier. Denna process innebär att skadliga bakterier inaktiveras och löses upp, vilket kan initiera först-försämrings-symptom. Detta kan vara obehagligt för somliga men är inte farligt utan ett tecken på avgiftning och att de tillförda bakterierna är aktiva. Detta är vanligt hos de som har kroniska hälsoproblem.

✅ Många hälsoproblem idag kan relateras till dåligt balanserad mikroflora i tarmen känt som Intestinal Dysbios. Forskning idag visar alltmer på sambandet mellan mikrobiota och sjukdomar, vilket medfört ökad forskning med probiotika. Användningen av antibiotika i sjukvård och djuruppfödning steriliserar vår miljö vilket förstör våra skyddsbakterier, vilket dramatiskt ökat intresset förprobiotika. I vår föda idag får vi mycket färre mjölksyrabakterier jämfört mot före industrialiseringen. Detta innebär att vi måste tillföra dessa via probiotika. Dessa måste vara livskraftiga för att göra nytta.

👍 Som en tumregel rekommenderar vi att starta med ProBion Clinica och/eller använda den som en support till Active, Basic eller Daily

 

✅ ProBion utgöres av probiotika probiotika mjölksyrabakterier med extrem livskraft, som i vetenskapliga studier har testats mot olika tillstånd i tarmen. Bakteriestammarna är utvalda för att harmonisera med varandra för att passa olika individer oavsett ålder eller kön.

🔰 Rekommenderad Dos

» Vi rekommenderar att man doserar endast låg dos som en tablett dagligen under 3 – 4 dagar och sedan gradvis ökar till trivsel-dos, vilket varierar individuellt. Denna initieringsperiod brukar vara i högst 3 veckor.

» Mindre barn kan ta ½ till ¼ dos jämfört med vuxna. Krossa eller mal tabletten med baksidan på en sked och blanda i dryck eller mat

🔰 Varför DU skall välja ProBion?


✅ Garanterat Livskraftiga Probiotika Kulturer

» Våra torra tabletter har 3 års säkrad kvalitet i rumstemperatur, med mer än 10 gånger ökad hållbarhet jämfört med konventionella kapslar. Våra analyser visar att alltjämt efter 5 år är 90 % av bakterierna oskadade och livskraftiga. Kliniska studier visar att de är livskraftiga i tarmen för att kunna göra nytta.

✅ Väl dokumenterade Stammar
» Vi väljer bakteriestammar med nyttiga egenskaper publicerade i kvalitetsgranskade studier. Vi kombinerar dem i en matrix med innovativ teknologi för att säkerställa deras passage i tarmen, så att de kan göra mest nytta.

✅ Terapeutisk Kvalitet
» Skyddade Livskraftiga probiotika kulturer levererade till tarmen ger stöd till den hälsosamma mikrofloran, så de kan dominera över de ohälsosamma. Detta utgör grunden för att reducera eller eliminera ohälsosamma tillstånd i tarmen

✅ Förlängd Exponering
» ProBion levererar livskraftiga probiotika bakterier med kontrollerad upplösning 180 minuter, vilket ger 10 x ökad exponeringstid och aktivering av levande och livskraftiga kulturer jämfört med konventionella probiotiska produkter.

» ProBion användes vid en klinisk studie presenterad i BMJ med intervention av probiotika bakterier hos patienter med tjocktarmscancer. Studien visade att ProBion levererade oskadade mjölksyrabakterier till tarmen. ProBion är en självklar kandidat vid kliniska studier oavsett val av bakteriestammar. (lära sig mer)

✅ Matrix Teknologi
»Wasa Medicals PLC (Prolongation of Life Concept) Matrix utgöres av en sinnrik struktur som produceras med torr teknologi där endast 10% av kompressionskraften appliceras jämfört med konventionell teknik. Probiotika bakterierna är inbäddade i små klusters och skyddas från fukt och syre inne tabletten. Detta säkrar att probiotika bakteriernas livskraft bevaras under och efter produktion. Probiotika bakterierna är inbäddade i matrix som skyddar från skador från syre och fukt

Probiotika bakterierna har producerats utan tillsats av GMO, mjölk, soja eller gluten. Passar för alla inklusive veganer och gravida och barn.

✅ Anpassade För Din Mage

Våra probiotika bakterier är kliniskt utvalda och kombinerade av svenska forskare för att passa vid olika tillstånd i mage och tarm, som snabb eller långsam eller känslig mage. Probiotika bakterierna harmoniserar med varandra och är säkra och effektiva för alla oavsett ålder eller kön. Bakteriestammarna harmoniserar med varandra och är säkra och effektiva för alla oavsett ålder eller kön.

» Vad Finns Inne i ProBion Tabletten?

» Prebiotic Inulin – stimulerar växt och aktivitet för de nyttiga bakterierna i den redan befintliga mikrofloran. Vanligen extraherat från Endive-rötter

» Xanthan – Slemproducerande ämne som produceras genom fermentation av kolhydrater. Det skyddar mjölksyrabakterierna i tarmen och kontrollerar upplösningen och optimerar exponeringen av de livskraftiga probiotika bakterierna.

» Magnesiumstearat – Magnesiumstearat är ett salt bestående av magnesium bundet till stearinsyra. Båda dessa förekommer ofta i vanlig mat i större mängder. Den fungerar som flödesagent. RSPO certifikat.

> Köp ProBion!

Vikt89 g
Dimensioner5 × 5 × 9 cm