Tarmfloran och Hormonsystemet

  • I tarmen produceras många av kroppens hormoner.
  • Tarmfloran påverkar utsöndringen av vissa hormoner och därmed den hormonella balansen.
  • Störningar i tarmen kan rubba hormonbalansen.

Tarmen – ett hormonproducerande organ.
I tarmen produceras en mängd olika hormoner. Många av dem är till för att reglera matsmältningen men även hormoner som melatonin och signalsubstanser som serotonin bildas av celler i tarmen.

Serotonin är det hormon som man kan ha brist på vid depression. Melatonin produceras huvudsakligen i tallkottkörteln i hjärnan och styr bl. a vår dygnsrytm. Tarmen är alltså en del av helheten, även hormonellt.


Tarmflorans påverkan på utsöndringen av hormoner.
Utsöndringen av hormoner, kolesterol, gallsyror, toxiner o.d. sker via s.k. konjugering. Detta innebär att substansen som ska utsöndras kopplas samman – konjugeras med ett annat ämne t ex glucuronsyra. Detta sker i levern.
Syftet med konjugeringen är att hindra hormonet eller toxinet från att återupptas i tarmen vilket de skulle göra om de inte var sammankopplade med glucuron. Konjugatet utsöndras via gallan till tarmen.
I tarmen finns dock bakterier som kan producera enzym som bryter dessa konjugat vilket kallas dekonjugering. Detta medför att hormonet kan återupptas i tarmen och går ut i blodet. Följden blir höjda halter av hormoner i blodet, ökad utsöndring av dessa via urinen samt sänkta halter i avföringen.

Förhöjda halter östrogen i blod och urin har kopplats samman med ökad risk för bröstcancer.

Vid obalanser i tarmen till följd av för högt intag av animaliskt fett och protein ökar bakteriernas förmåga att bryta konjugat. Resultatet blir förhöjda hormonhalter i blodet samt ökad upptag av gifter. Kroppens avgiftningsförmåga försämras.

Kosten verkar ha en stark inverkan på utvecklingen av bröstcancer. Vegetarianer utsöndrar i genomsnitt 3 gånger mer östrogen via avföringen än köttätare.

I Japan där det genomsnittliga intaget av fett 1978 låg på 40-50 gram/dag var frekvensen av bröstcancer 30-35 fall/100 000 kvinnor, medan amerikanska kvinnor som konsumerade 3 gånger så mycket fett hade en frekvens på100 fall/100 000 kvinnor.

I och med att kosthållningen i Japan har förändrats mot en mer västerländsk kost har frekvensen av bröstcancer ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Undvik mjölk som innehåller stora mängder IGF som stimulerar cancerceller.

Kosten kan alltså påverka hormonbalansen genom att bl. a påverka enzymaktiviteten hos tarmfloran.
Ett annat exempel på tarmflorans påverkan på hormonbalansen är det fenomen som kan uppstå vid samtidigt intag av p-piller och antibiotika. I och med att antibiotikan reducerar bakterietalen i tarmen minskar dekonjungeringen.

Reabsorptionen av östrogen minskar vilket sänker halterna östrogen i blodet. Effekten av p-pillren kan därmed reduceras. Det är inte helt ovanligt med oväntade graviditeter i samband med antibiotikabehandling ihop med p-piller.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!