natural probiotics lactose free probiotics

Tarmen och immunsystemet

  • 80 % av immunsystemet är beläget företrädesvis i tunntarmen.
  • Tarmens immunsystem är kroppens gränsvakter.
  • Tarmfloran aktiverar immunsystemet.
  • En frisk tarmflora stärker ditt immunförsvar.
  • En frisk tarmflora gör att kroppen inte överreagerar mot ofarliga ämnen som vi äter.
  • Ett dåligt immunförsvar kan ofta kopplas till störningar i tarmen.

Tarmens immunsystem

Tarmens slemhinna, som har en yta stor som en tennisplan, ca 200 m2, utsätts ständigt för en enorm mängd främmande ämnen. Både från bakterierna i tarmen och från den mat vi äter.

Under vår livstid äter vi ca 60 – 70 000 kg mat. Det är därför inte svårt att förstå att större delen av kroppens immunceller, ca 80 % finns i tarmvävnaden. Immunförsvaret som är kopplat till tarmen kallas för

GALT = Gut-Associated-Lymphoid-Tissue.

När vi föds är immunsystemet ännu inte fullt utvecklat. De bakterier som börjar kolonisera tarmen så fort vi kommer ut ur den sterila livmodern är mycket viktiga för att stimulera immunsystemet till mognad.

Bakteriell stimulering av immunsystemet

Immunsystemet kan sägas ha två funktioner: dels att reagera på främmande, farliga ämnen såsom bakterier och virus och dels att inte reagera på ofarliga ämnen såsom födoämnen och kroppens egna vävnader.

Dessa två funktioner är minst lika viktiga och har visat sig vara sammankopplade. Studier har nämligen visat att på samma gång som immunförsvaret reagerar kraftigt mot bakterier i tarmfloran minskar reaktiviteten gentemot ofarliga ämnen.

Som exempel kan nämnas att det är svårt att få djur som är uppfödda sterilt, dvs. helt saknar tarmflora, att bli toleranta mot födan, och att tillförsel av bakteriella antigen med födan ökar toleransen.

Tarmens koppling till kroppens slemhinnor

Immunologiska reaktioner som sker i tarmen är inte bara lokala utan kan påverka hela kroppen. När lymfocyter (vita blodkroppar) i Peyerska, som finns i tunntarmen aktiveras av ett antigen börjar de föröka sig och reser sedan med lymfan ut i kroppen.

Dessa celler slår sig till sist ner någonstans i vad man kallar MALT (Mucosal-Associated-Lymphoid-Tissue) vilket är den lymfoida vävnad som finns i alla kroppens slemhinnor i luftvägarna, urinblåsan, näsan, slidan och tarmen.

Störningar i tarmen kan alltså påverka slemhinnorna i hela kroppen och ligga till grund för många olika sjukdomar som urinvägsinfektioner, luftrörskatarrer, svampinfektioner, halsinfektioner och bihåleinflammation.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.