En frisk tarm ger en frisk matsmältning

  • En frisk tarmflora hjälper oss att smälta maten.
  • En frisk tarmflora är en förutsättning för optimalt näringsupptag.

Probiotika bör användas för att förebygga matsmältningsproblem, födoämnesintoleranser och bristtillstånd.

Probiotika förbättrar upptaget vid intag av vitamin- och mineraltillskott.

Tarmen och matsmältningen
En frisk tarmflora är en förutsättning för en god matsmältning och ett gott upptag av näring.
Brist på näring, som vitaminer och mineraler, kan bero på många olika saker. Dels är den västerländska födan fattig på vital näring och dels är dålig matsmältning vanligt förekommande i västvärlden.

Det mesta som vi äter måste brytas ned till mindre beståndsdelar innan det absorberas och används av kroppen. Tillskott av vitaminer och mineraler kan vara förgäves om inte tarmen är i sin ordning.

En frisk tarmflora som är dominerad av mjölksyraproducerande bakterier förbättrar matsmältningen. Bakterierna skapar en miljö som stimulerar kroppens egna enzymer och producerar själva en rad enzymer som hjälper matsmältningen.
Upptaget av näring är beroende av tarmslemhinnans hälsa. Matsmältningsenzym sitter fästade på ytcellerna i tarmen. När tarmslemhinnan skadas kan brister på enzym uppstå och leda till matsmältningsproblem.
Absorptionen påverkas också negativt vid skada på slemhinnan i tarmen. Istället för kontrollerad passage av näringsämnen kan oönskade ämnen läcka in i kroppen medan upptaget av näringsämnen försämras.
Probiotika skapar en hälsosam miljö i tarmen, stimulerar kroppens egna enzymer, bildar en rad egna enzymer som t. ex laktas samt har förmågan att läka en skadad tarmslemhinna.


Jäsning.

Tjocktarmen fungerar som en enorm matsmältningsfabrik där ämnen som kroppens egna enzymer inte klarar av att smälta kan brytas ned. Detta för att vi ska kunna utnyttja födans näringsinnehåll på bästa sätt.
Passagen genom tjocktarmen tar ca 24 timmar (om inte förstoppning föreligger). Passagen genom tunntarmen tar endast 2-3 timmar.
Fibrer som finns i råkost, fullkorn, fröer och kärnor mm når tjocktarmen där de fungerar som föda åt nyttiga bakterier. Fibrer ger i tjocktarmen upphov till en jäsningsprocess vilket leder till bildning av bl. a organiska syror som t ex mjölksyra.
Dessa syror stimulerar tarmrörelserna, förbättrar näringsupptaget, motverkar överväxt av skadliga bakterier och stimulerar tillväxten av tarmslemhinnans celler. Vid jäsning bildas även fettsyror som är viktiga för tarmslemhinnans hälsa.

Jäsningsprocessen ger inte upphov till dålig lukt. Avföringen ifrån en frisk tarm luktar inte illa! En frisk tarm tömmer sig 1-3 ggr/dag.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!