Tarmen är en livsviktig hälsobarriär

Endast ämnen som kroppen kan använda och känna igen ska få passera tarmslemhinnan.

Många sjukdomar hänger samman med en läckande tarm. Tarmbarriärer skyddar oss från att skadliga ämnen och farliga mikroorganismer ska nå tarmen. Probiotika, som läker tarmens slemhinna och stärker barriären, är lösningen!

De flesta antigen som når en frisk tarm kan inte passera över tarmslemhinnans barriär. Endast fullständigt nedbruten föda, som dipeptider, fettsyror, korta kolhydrater, vitaminer och mineraler ska passera obehindrat.

Ofullständigt nedbruten föda, som exempelvis proteiner, ska inte få passera. Dessa kan kroppen inte känna igen och de kan därför ge upphov till allergiska reaktioner och biokemiskt “kaos”.

Obalanser i kroppens biokemi, beroende på dålig matsmältning och läckande tarm, påverkar hela vår kropp – även vår mentala hälsa.

Allergier
Vid sjukdomar, som exempelvis allergier, födoämnesintoleranser och eksem, finner man ofta att tarmen läcker. Allergiska reaktioner i tarmen leder till lokala inflammationer av tarmslemhinnan. Detta gör att tarmslemhinnan skadas och börjar läcka.

När främmande substanser når blodet kan det sätta igång en allergisk reaktion. Det räcker att en mycket liten mängd helt protein läcker ut i blodet för att starta en allergisk reaktion. Ofta börjar dessa problem med att man reagerar mot ett ämne, exempelvis gluten.

De allergiska reaktionerna mot dessa ämnen skadar slemhinnorna, vilket gör att kroppen blir allergisk mot fler och fler ämnen. Att läka tarmslemhinnan och återställa tarmfloran är mycket viktigt vid behandling av allergiska sjukdomar och eksem.

Forskning visar att probiotiska bakterier minskar inflammationen i tarmen, läker tarmslemhinnan och stärker tarmens barriärfunktion.

Candida
När miljön i tarmen blir för basisk kan den ofarliga formen av Candida övergå till den sjukdomsframkallande formen. Candidasvampen bildar då cilier som invaderar tarmslemhinnan och ökar dess genomsläpplighet.

Svampen kan också bilda olika toxiner och allvarligt skada tarmens funktion. Det stora problemet med svampinfektion i dagens samhälle torde bero på vår överkonsumtion av vitt socker, vitt mjöl och andra raffinerade kolhydrater – samt antibiotikabehandlingar och ökad användning av p-piller.

Candidainfektion är därför en tydlig signal på obalans i tarmen. Ett enkelt och gott råd är att äta mindre av de raffinerade kolhydraterna – och kontinuerligt fylla på med probiotika.

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.