Kroppens största organ är livsviktig för din hälsa

En frisk tarmflora förbättrar matsmältningen.
En frisk tarmflora förbättrar näringsupptaget.
En frisk tarmflora stärker immunsystemet.

En frisk tarmflora stärker kroppens motståndskraft genom att stärka tarmslemhinnan, vår barriär mot omvärlden. En frisk tarmflora skyddar mot infektion.

En frisk tarmflora producerar vitaminer. En frisk tarmflora är en förutsättning för bra hälsa.

Vår naturliga bakterieflora väger mellan ett halvt och ett helt kilo och består av cirka E14 = 100 000 miljarder olika bakterier. Detta ska jämföras med antalet kroppsegna celler som är cirka E13 = 10 000 miljarder

Av alla celler i och på vår kropp är alltså 90 % bakterier. Tarmfloran kallas därför för kroppens största “organ”. Det har hittills talats om att den normala bakteriefloran består av ca 400 olika arter, men nyligen genomförda studier visar att antalet arter troligtvis är större än 1000.

Varje människa har en unik sammansättning på bakteriefloran. Majoriteten av bakterierna finns i tarmen, framför allt i tjocktarmen. Bakterierna bygger upp ett fantastiskt ekosystem som vid normala förhållanden är vårt bästa skydd mot farliga bakterier och virus.

På grund av dåliga matvanor, överdriven hygien, överdrivet bruk av antibiotika och andra antibakteriella ämnen i mat, rengöringsmedel, schampo, tandkrämer osv. har vi stört vår normala bakterieflora.
Redan i svalg och munhåla finner man en stor artrikedom av mikroorganismer om än i mindre mängder, mellan E4-E9 bakterier/ml saliv. I magsäcken minskar antalet till ca 103/ml magsaft.

Det är den otroligt sura magsaften som tar död på majoriteten av de bakterier som når magen. Övre delen av tunntarmen är även den väldigt fattig på bakterier framför allt beroende på att gallblåsan tömmer sitt innehåll där.
Galla har en starkt antibakteriell effekt. Mag- och gallsyrorna ser till att de flesta bakterier som vi får i oss dör innan de når tarmen.

I Wasa Medicals produkt ProBion skyddas bakterierna under passagen förbi mag- och gallsyran och aktiveras när de når tunntarmen. Detta ger optimal effekt av de probiotiska bakterierna.

I tunntarmen stiger antalet bakterier efter hand för att explodera i antal när vi når tjocktarmen där antalet bakterier uppgår till ca E11/g avföring. I en frisk tarm är det mjölksyraproducerande bakterier som är mest aktiva. I tunntarmen dominerar laktobaciller och streptokocker medan tjocktarmen domineras av bifidobakterier. Vid störningar i tarmen kan skadliga mikroorganismer som clostridier och candidasvamp ta över.

Forskning omkring tarmflorans funktion pågår över hela världen. Resultaten pekar på vikten av en frisk tarmflora för vår hälsa. De visar också att tarmfloran har förändrats hos människor i västvärlden under de senaste 50 åren, vilket är mycket oroväckande.Forskningen visar också att uppbyggandet av tarmfloran hos små barn är viktig för utvecklingen av immunsystemet och nervsystemet.

Matsmältningen och upptaget av näring är i högsta grad beroende av en balanserad tarmflora. Olika matsmältningsproblem och näringsbrister kan bero på bakteriella obalanser. Tarmens rörelser, tarmslemhinnans hälsa och hormonbalansen i kroppen är andra områden. Tarmfloran producerar också vitaminer som B-vitaminer.

Tarmens pH är väldigt viktigt för dess funktion. Magen har ett lågt pH på ca 2-4. I tunntarmen stiger pH allt eftersom. Mjölksyrakulturer trivs bäst i sur miljö medan förruttnelsebakterier föredrar en basisk miljö.

I tarmen sker en bakteriell krigföring mellan fermenterande bakterier som mjölksyrabakterier och förruttnelsebakterier. Fermenterande bakterier producerar organiska syror som mjölksyra vilket sänker pH och motverkar därmed dessa förruttnelsebakteriers tillväxt.
Förruttnelsebakterier producerar ammoniak vilket höjer pH vilket gynnar deras tillväxt. Om pH i tarmen stiger får skadliga förruttnelsebakterier möjligheten att tillväxa och bli mer aktiva och kan då åstadkomma stor skada. Även den skadliga formen av Candida trivs i basisk miljö.

Ett förhöjt pH kan bero på dålig produktion av saltsyra eller långvarigt intag av saltsyrahämmande medel, antibiotika-behandling som tagit död på de nyttiga bakterierna och givet fritt spelrum åt förruttnelsebakterier, förstoppning, dålig peristaltik och dåliga kostvanor osv.

Tillskott av probiotiska bakterier verkar för att återställa tarmens pH så att tarmens nyttiga bakterier får möjlighet att tillväxa.


Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!