natural probiotics lactose free probiotics

Lennart Cedgård, läkare och innovatör i Wasa Medicals

Jag har arbetat med probiotika i över 35 år.

Jag skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter av hälsa och dess beroende av en frisk bakterieflora i tarmen till er som är intresserade av Livet och Hälsan.

Som varande innovatör av ProBion Matrix PLC Technique har jag skaffat mig solida kunskaper hur man kan producera och tillföra friska och livskraftiga mjölksyrabakterier för att uppfylla människors dagliga behov. Probiotika förutsätter att mjölksyrabakterierna är levande och oskadade, något som tyvärr inte alltid framkommer vid presentationer av olika probiotika.

Mitt intresse grundades under tiden jag utbildade mig till läkare på 1970-talet. Detta var och är nog ganska unikt.

ag kom i kontakt med forskare på djuruppfödning och de delade med sig av sina erfarenheter hur känsliga kornas kalvar är för ändrade miljöer. Att flytta kalvar 100 km från ett ställe till ett annat gjorde att många av dem blev sjuka och vissa dog. Anledningen var att deras tarmflora var känslig för denna förflyttning!

Således läste jag på om historien om hur olika bakterier i tarmen kan påverka hälsan och bland föregångarna framträdde Elie Metchnikoff, som för över hundra år sedan skrev om Prolongation of Life och senare fick nobelpriset.

Han menade att det föreligger en balans mellan Förruttnelse- och Fermentations-bakterier som avgör hur vi upprätthåller hälsan. Mjölksyrabakterier fermenterar kolhydrater till organiska syror som gör att miljön blir surare i tarmen, vilket hämmar de skadliga förruttnelse-bakterierna.

Kosten är avgörande för denna balans. Tanken att tillföra livsmedel som var surt eller surgörande är gammal utan att man visste att det fanns något som bakterier.

Gammal konserveringsteknik bygger på att surgöra födan. Yoghurt och surkål är exempel.

Vad som framkom tidigt var att livskvaliteten på mjölksyrabakterierna är avgörande för hur stor nytta de skall göra.

Normalt inom industrin selekteras bakterierna efter vissa kriterier och sedan odlas de, vilket tar 4-5 timmar för att sedan frystorkas för att bakterierna skall skyddas och bli varaktiga utan skador på cellmembran. Fukt och luft skadar bakterierna ganska så raskt inom timmar och dagar, beroende på hur de skyddas i förpackning och lagringstemperaturer.

Jag insåg att det saknades en bra teknik att skydda dessa bakterier och efter många år med utvecklingsarbete lyckades jag applicera en innovativ teknik som kunde skydda bakterierna.

Innovationen 1996 kom att kallas ProBion-Matrix och strukturer och annan kvalitetskontroll utfördes av svenska bioteknik-institut som på den tiden förkortades till SIK och senare Swedish Nutrition Centre i Göteborg. På den tiden applicerades elektronmikroskopi för att se hur matrixen skyddade mjölksyrabakterierna.

Tekniken för att på ett fortlöpande sätt fastställa om bakterierna är friska och livskraftiga har utvecklats med Flödes-Cytometri. Detta har gjort att man nu kan kvalitetssäkra varje produktion.

Inom bolaget Wasa Medicals där jag verkar, har vi dessutom utvecklat tekniken hur bakterierna skall presenteras i mage och tarm, vilket är viktigt för att uppnå effekt.

Wasa Medicals produkter är således kontrollerade med avseende hur många mjölksyrabakterier som är livskraftiga och oskadade. Över 90% av bakterierna är livskraftiga och oskadda efter förvaring 5 år i rumstemperatur.

Det skall jämföras med konventionella probiotiska produkter som oftast saknar denna kvalitetsaspekt och vid kontroll endast uppvisar 5-10 % levande efter 12 månader i kylskåp. Definitionen på det vi idag kallar Probiotika är att det skall vara levande bakterier med positiv verkan på hälsan eller tarmfloran. Denna extrema livskraft och stabilitet är en förutsättning om man vill genomföra relevanta dos-respons studier. Detta innebär terapeutisk kvalitet.

När jag för 40 år sedan intresserade mig för mikrobiota och probiotika var detta ganska unikt. Senaste åren har intresset ökat kraftigt och torde idag vara bland det hetaste inom forskningen.

För den som är intresserad vill jag gärna dela med mig av kunskaper som jag redan på 1980-talet presenterade i form av artiklar och föreläsningar runt om i Sverige och Europa och därtill naturligtvis senare uppdateringar som skulle kunna vara matnyttigt för alla som bättre vill förstå sambanden mellan vårt inre mikrobiotiska liv och hur vi mår.

Om du som läser detta vill ha kontakt med mig så skriv till [email protected]

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!