Kvalitetssäkring av probiotika

ProBion är den enda probiotikan med en adekvat och garanterad kvalitet med mer levande än icke-levande bakterier, vilket motsvarar den korrekta definitionen av probiotika. Vi har använt moderna och innovativa flödes-cytometriska analyser sedan 2007! Vi garanterar 90 % levande och oskadade bakterier efter förvaring i rumstemperatur i 3 år.

Konventionella probiotika saknar denna kvalitets-säkring vilket gör att antalet levande och oskadade bakterier oftast innehåller några enstaka procent.

Vill du veta mer om kvalitetssäkring läs denna länk.

www.microbiometimes.com/why-flow-cytometry-could-be-the-probiotics-enumeration-method-of-tomorrow/

Kvantifiering av bakterier har fastställts i över 100 år med en indirekt metod där man odlar bakterier på plattor och sedan avläser antal koloniformande enheter.

Denna metod har fungerat väl och fungerar väl som oftast speciellt inom livsmedels-industrin. Metoden innebär att man bestämmer antal kolonier/gram eller milliliter som avläses efter en viss tidsrymd ex 2-3 dagar. Olika bakterier kräver olika temperaturer, olika mängd syre och olika substrat på odlingsplattan. Om man endast har en bakteriestam på plattan kan denna avläsas väl dock med metodfel +/- 30 % vilket varierar mellan laboratorier och handläggare. Om man har flera olika bakterier på samma platta blir det svårt att få utväxt av alla de olika bakterierna då de har interagerar mot varandra. En nackdel är att även skadade bakterier kan bilda kolonier om de får optimalt substrat på plattan. Detta innebär att mindre livskraftiga bakterier inkluderas i resultatet. Metodfelet kan därför bli en hel 10-logaritm!

Probiotiska mjölksyraproducerande bakterier analyseras alltjämt med denna metod och det fungerar tillfredställande i livsmedel där det är lägre krav på dos-respons och doseringen är ospecifikt. Eftersom de flesta produkter innehåller mer än en bakterie-stam är det omöjligt att säkerställa kvalitet i de slutliga produkterna och dessutom redovisa bäst-före datum! Detta inger ingen respekt för konsumenten.

Vid kliniska studier ställer man högre krav på analysmetod för att kunna säkerställa dos-respons. Därvid användes Flödes-Cytometri för att säkerställa att bakteriecellerna är levande och oskadade. Denna analysmetod har använts de senaste åren inom forskningen för att säkerställa dos-respons-resultat. Metoden blev ISO-certifierad av ISO Copyright Office och International Dairy Federation 2014 (ISO/TC 34/SC 5).

Metoden lämpar sig väl för probiotika kosttillskott där kravet på bakteriernas kvalitet är större. Metoden bygger på att bakteriernas cellmembran selektivt släpper igenom olika färgämnen. Om membranet är skadat släpper det igenom färgämne som det inte normalt gör. Dessa färgämnen färgar in bakteriernas cellkärna = arvsmassa

Metoden är direkt och en flödes-cytometer läser av antalet levande och oskadade eller skadade och döda bakterieceller. Metoden läser av alla ingående olika bakterier och totala antalet bakterier och % levande och oskadade fastställs. Metodfelet är mindre än 10 %!

Metoden är något dyrare än odling och de flesta producenter undviker att fastställa totala och i % antalet levande bakterier i sina probiotika produkter såväl vid produktionstillfället som vid bäst före datum!

Probiotika kosttillskott verkar som “detox” av tarmen och mikrofloran, vilket är livsviktigt för magen, hälsan, och immunsystemet.

Livet finns i det levande!
Levande mat, levande organismer, levande tankar!