Forskning och Innovation på Probiotika

ProBions terapeutiska kvalitet är baserat med vetenskaplig evidens med adekvata protokoll. ProBion tablet disintegration profile has been verified according to the European Pharmacopoeia. Detta medför vanlig kvalitetskontroll i hela den farmaceutiska industrin i Europa för att kontrollera kvaliteten av läkemedel och substanserna som används för att producera produkterna.