#1 Probiotika anpassad för Din Mage

Livskraftiga bakterier utvalda med referens
till forskning och
Probiotika mot symtom på förstoppning, diarré och IBS

Livsenergi och hälsa
viktig för hela familjen inkluderande
gravida, barn och äldre

ProBion står för exklusiv terapeutisk kvalitet med individuellt anpassade Probiotika produkter för alla åldrar inkluderande barn. Väl utvalda bakteriestammar för att harmonisera tillsammans och garantera terapeutisk kvalitet under lång tid.

Detta eftersom vi alla har olika typer av födointag

Lita på din magkänsla!

Många hälsoproblem idag kan relateras till dåligt balanserad mikroflora i tarmen känt som Intestinal Dysbios. Forskning idag visar alltmer på sambandet mellan mikrobiota och sjukdomar, vilket medfört ökad forskning med probiotika.

Användningen av antibiotika i sjukvård och djuruppfödning steriliserar vår miljö vilket förstör våra skyddsbakterier, vilket dramatiskt ökat intresset förprobiotika. I vår föda idag får vi mycket färre mjölksyrabakterier jämfört mot före industrialiseringen.

Detta innebär att vi måste tillföra dessa via probiotika. Dessa måste vara livskraftiga för att göra nytta.

Det är en fråga inte OM utan HUR

Det är inte en fråga om vi behöver probiotika, utan hur vi finner de med störst livskraft.

Undvik probiotika som inte har säkrat kvalitet med livskraft utan bara har tillverkats för marknadsföring.

Var medveten om att mer eller fler är inte bättre. Vissa probiotika uppger stora mängder då de inte kan säkerställa att bakterier kan hålla sig livskraftiga. De hoppas att vissa kan nå tjocktarmen där de behövs som mest. Sanningen är att livskraft och effekt bara kan säkerställas med innovativ teknik och adekvata analysmetoder.

Varför du skall välja ProBion?

ProBion produceras av Wasa Medicals, som fokuserat senaste 25 åren på terapeutisk kvalitet, vilket är avgörande för att kunna utföra kliniska studier som kräver strikt dos-respons protokoll.

Wasa Medicals under doktor Lennart Cedgårds ledning använder en innovativ produktionsteknik för att skapa en torr och smart tablett som skiljer sig från alla andra probiotika kosttillskott. Bakterierna är fria från skador orsakade av syre och fukt och motståndskraftig mot gallsyror och magsyror. Den har vetenskapligt dokumenterad förlängd exponering med 3 timmar i tarmen, vilket ger förstärkt biologisk effekt.

ProBion användes vid en klinisk studie presenterad i BMJ med intervention av probiotika bakterier hos patienter. Om du vill veta mer maila Dr Cedgård till [email protected]. Studien visade att ProBion levererade oskadade bakterier till tarmen och ändrade mikrofloran och samtidigt reducerade cancer-relaterade skadliga bakterier och stimulerade tillväxten av nyttiga bakterier. ProBion är det vetenskapliga valet

ProBion – den smarta tabletten
Hur fungerar den?

Väl dokumenterade stammar

Vi väljer bakteriestammar med nyttiga egenskaper publicerade i kvalitetsgranskade studier. Vi kombinerar dem i en matrix med innovativ teknologi för att säkerställa deras passage i tarmen, så att de kan göra mest nytta.

Klinisk Studie

ProBion clinica visade att den fungerade vid en studie publicerade 2017 BMJ. Vi har 25 års erfarenhet med dos-respons-forskning och produktutveckling av probiotika med kvalitet-säkring av oberoende laboratorier. Vi har 25 års erfarenhet med dos-respons forskning och produktutveckling med kvalitet-säkring av oberoende laboratorier.

Innovativ Matrix

ProBion bakterierna är frystorkade och innovativ PLC-teknik skyddar dem mot syre och fukt. Bakterierna exponeras undan för undan då tabletten löses upp under 3 timmar. Detta ger optimal hållbarhet och livskraft i tjocktarmen där de slutligen deponeras för att utföra sitt arbete under närmaste 2 veckorna. Kontinuerlig tillförsel ger bästa effekt. Bakterierna exponeras undan för undan då tabletten löses upp under 3 timmar. Detta ger optimal hållbarhet och livskraft i tjocktarmen där de slutligen deponeras för att utföra sitt arbete under närmaste 2 veckorna. Kontinuerlig tillförsel ger bästa effekt.

Terapeutisk Effekt

Skyddade Livskraftiga kulturer levererade till tarmen ger stöd till den hälsosamma mikrofloran, så de kan dominera över de ohälsosamma. Detta utgör grunden för att reducera eller eliminera ohälsosamma tillstånd i tarmen.

Anpassade för Din Mage


Våra probiotika bakterier är kliniskt utvalda och kombinerade av svenska forskare för att passa vid olika tillstånd i mage och tarm, som snabb eller långsam eller känslig mage. Probiotika bakterierna harmoniserar med varandra och är säkra och effektiva för alla oavsett ålder eller kön. Bakteriestammarna harmoniserar med varandra och är säkra och effektiva för alla oavsett ålder eller kön.

Förlängd probiotika exponering


ProBion levererar livskraftiga bakterier med kontrollerad upplösning 180 minuter, vilket ger 10 x ökad exponeringstid och aktivering av levande och livskraftiga kulturer jämfört med konventionella probiotiska produkter.

Kvalitets-säkring av oberoende laboratorier


Vi använder Flödes-Cytometri för att säkerställa livskraft och bakteriernas cellulära integritet, vilket är grundkravet för kliniska studier med probiotika.

Garanterat livskraftiga kulturer

Våra torra tabletter har 3 års säkrad kvalitet i rumstemperatur, med mer än 10 gånger ökad hållbarhet jämfört med konventionella kapslar. Våra analyser visar att alltjämt efter 5 år är 90 % av probiotika bakterierna är oskadade och livskraftiga. Kliniska studier visar att de är livskraftiga i tarmen för att kunna göra nytta.

Förlängd livskraft och hållbarhet

Vi selekterar stammar som är motståndskraftiga mot galla och magsyra. De får näring från tablettens matrix som består av inulin och xanthan. Dessa skyddar probiotika bakterierna och säkerställer passagen i tarmen.

Matrix teknologi

Wasa Medicals PLC Matrix utgöres av en sinnrik struktur som produceras med torr teknologi där endast 10% av kompressionskraften appliceras jämfört med konventionell teknik. Detta säkrar att probiotika bakteriernas livskraft bevaras under och efter produktion. Probiotika bakterierna är inbäddade i matrix som skyddar från skador från syre och fukt

with ProBion Clinica Intervention

90% Colon Cancer Microbes Reduced

Invention behind ProBion is responsible for the remarkable success of ProBion probiotic used as the preferred regimen during recent colon cancer clinical trial published in the BMJ (formerly British Medical Journal) of Open Gastroenterology July 2017. The final outcome showed that 2 x tables of ProBion Clinica a day for an average of 31 days (range: 8 to 78 days) had altered a significant amount of cancer-associated harmful bacteria and generated a plethora of beneficial bacteria with anti-inflammatory effects

Kontakta ProBion