Om ProBion

Vi är föregångare med Probiotika för mänsklig hälsa


Ärlig vetenskap

Kvalitet och Innovation

ProBion representerar kvalitet och innovation. Den produceras i Sverige av Wasa Medicals – medlem av International Probiotic Association – IPA

Medlem av International Probiotic Association

Dr. Lennart Cedgård

Forskning och Utveckling ledd av doktor Lennart Cedgård med över 35 års klinisk erfarenhet av ekologisk mikroekologi och probiotika tillsammans med terapeuter.

Kvalitets-säkring av oberoende laboratorier

Garanterat livskraftiga kulturer

Analyser av oberoende laboratorier med Flödes-cytometri visar på bevarad bakteriell integritet och livskraft i över 5 år förvarat i rumstemperatur

Vi är föregångare med Probiotika för mänsklig hälsa

Vår Teknologi

ProBions terapeutiska kvalitet är baserat med vetenskaplig evidens med adekvata protokoll. Detta medför kvalitet-standard som appliceras i Europa ref läkemedel och de substanser som ingår i produkterna

Forskning

Koloncancer

ProBion användes vid en klinisk studie presenterad i BMJ med intervention av probiotiska bakterier hos patienter med tjocktarmscancer. ProBion är en självklar kandidat vid kliniska studier oavsett val av bakteriestammar.

Exakt och innovativ

Ärlig vetenskap

Vårt fokus är både grundvetenskapliga och kliniska studier över de tillförda probiotiska mikrobernas effekt på olika sjukdomar, som tjocktarmscancer, metaboliska sjukdomar, celiaki, infertilitet och IBS. Vi samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen. Vi tror att våra aktiviteter kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet hos människor.

Kontakta ProBion